Re-integratie spoor 1 en 2

Een zieke werknemer kost geld. Via ons zo min mogelijk.

Uw probleem: Een zieke werknemer. Het probleem is niet alleen 
dat u uw werknemer niet meer kunt inzetten voor werkzaamheden 
binnen uw organisatie, u bent als werkgever ook nog eens deels 
verantwoordelijk voor het re-integreren van de werknemer in 
de werkmaatschappij.

Werkgevers en werknemers delen samen de verantwoordelijk voor
re-integratie van zieke werknemer(s). Het van groot belang dat het 
re-integratieproces zorgvuldig en zo snel mogelijk wordt afgewikkeld.
 De werknemer heeft dan de meeste kans om snel weer aan de slag te gaan.
 Deze snelle werkhervatting is tevens voor de werkgever van het grootste 
belang in verband met oplopende kosten zolang de werknemer 
geen andere baan heeft.

Wet Verbetering Poortwachter

De rechten en plichten van werkgever en de zieke werknemer liggen vast in de Wet Verbetering Poortwachter. De werkgever is tijdens de eerste twee ziektejaren verplicht om (een deel) van het loon van de zieke werknemer door te betalen.

Re-integratie spoor 1

Het doel van de Wet Verbetering Poortwachter is om de langdurig zieke werknemer zo snel mogelijk te laten re-integreren. In eerste instantie terug in de bestaande functie of in een passende interne baan. Ze noemen dit re-integratie eerste spoor.

Re-integratie spoor 2

Wanneer terugkeer van de werknemer, na aanpassing van werkplek en/of functie onmogelijk blijkt, wordt ingezet op externe re-integratie, als bedrijf helpt u dan uw werknemer naar een nieuwe functie binnen een ander bedrijf waar werkzaamheden wel mogelijk zijn. Dit noemen ze re-integratie tweede spoor.

Re-integratiedossier

Het bijhouden van het re-integratiedossier is een onmisbare schakel in de voorkoming van boetes. Dit kan een tijdrovende en lastige klus zijn. Naast het begeleiden van uw werknemer door de sporen heen zullen wij ook de dossiervorming voor u inkleden.

Outplacement

Outplacement trajecten kunnen wij voor u starten op het moment dat u als werkgever een werknemer heeft die boventallig is bevonden. U betaalt op dit moment voor een werknemer welke te weinig toevoegt aan uw organisatie en dit is zonde. Outplacement kan een oplossing bieden. Bespreek de mogelijkheden met ons.

Let op!

Wanneer u uw dossiervorming niet op orde hebt of u bewandelt niet de juiste paden dan heeft u kans op een boete vanuit het UWV of een loonsanctie waarin u uw medewerker langer moet doorbetalen.

Wij bieden ook Jobcoaching en verzuimcontroles aan.
Meer informatie? Neem contact met ons op.

Geïnteresseerd in een persoonlijk gesprek?